Algemene voorwaarden

Met het plaatsen van een vacature op www.vacatureplatformeindhoven.nl of het reageren op een vacature, accepteert je de volgende Algemene Voorwaarden:

 • Vacatureplatformeindhoven.nl verstrekt geen persoonlijke of bedrijfsgegevens aan derde, zolang dit niet noodzakelijk is voor het functioneren van deze site.
 • Door het plaatsen van een vacature gaat u akkoord met de prijsstelling en deze algemene voorwaarden.
 • Eenmaal bestelde vacatureplaatsingen kunnen niet meer teruggegeven worden in ruil voor geld.
 • De genoemde kortingen gelden slechts voor vacatureplaatsingen die ineens afgenomen worden. Deze zijn niet geldig op het moment dat verschillende vacatureplaatsingen op verschillende momenten besteld worden.
 • Alle vacatures blijven 60 dagen online, tenzij de opdrachtgever deze zelf verwijdert of vacatureplatformeindhoven.nl dit te doen.
 • Opdrachtgever is en blijft zelf verantwoordelijk voor de inhoud van de vacature. Op het moment dat vacatureplatformeindhoven.nl inhoud van vacatures ziet die in strijd zijn met de wet, zullen zij de opdrachtgever hierover informeren. Indien de opdrachtgever deze vacature dan niet aanpast, behouden wij het recht de vacature te verwijderen.
 • Vacatureplatformeindhoven.nl kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor het aantal sollicitaties op de vacatures, nog op de kwaliteit hiervan. Tegenvallende resultaten zullen nooit leiden tot terugbetaling door vacatureplatformeindhoven.nl.
 • Alle prijzen zijn exclusief BTW
 • Deze Algemene Voorwaarden kunnen ten alle tijden aangepast worden. De veranderingen worden op deze locatie op de website gecommuniceerd.
 • Het gebruik van vacatureplatformeindhoven.nl vindt plaats voor eigen rekening en risico. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor de schade, van welke aard ook, voortvloeiend uit de beschikbaarheid en/of het gebruik van deze website.
 • Op deze Algemene Voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.